GameOver

搬运工楷子:

標題:中也賢治之兄弟情

繪師:又稱帽子發燒友精英部

----------------

 

*已獲得原繪師的授權翻譯與轉載

請勿二次上傳謝謝合作!

原網址請看這裡 (湯不惹網址)

繪師:Senren (tumblr)

翻譯:楷子

评论

热度(355)